szkoły artystyczne TOP ART

Szkoły Artystyczne TOP-ART Spółka z o.o.

70-201 Szczecin,
ul. Wyszyńskiego 14

tel. (91) 81 27 990, 81 27 991
fax (91) 812 79 90

e-mail: sa.topart@gmail.com

ART-GRAF

e-mail: artgraf@artgraf.eu
www.artgraf.eu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

e-mail: odn.topart@gmail.com

szkoły artystyczne top art
   
 
 

Informacje ogólne

Szkoły Artystyczne "TOP-ART" przygotowują do pracy w zawodach artystycznych, dlatego zajęcia wybiegają poza typowe ramy wykładów i ćwiczeń, przybierając formę warsztatów, praktyk, zajęć indywidualnych.

Program nauczania

Program nauczania, wzbogacony o wiedzę kulturoznawczą, nastawiony jest na rozwijanie indywidualnych umiejętności w zakresie działalności artystycznej. (PSP, PSW, PSAK, ODN)

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną w Szkołach stanowią nauczyciele specjaliści, zawodowo związani przez wiele lat z wykładanym przedmiotem oraz nauczyciele akademiccy.

Trochę historii

Szkoły Artystyczne "TOP-ART" powstały w 1994 r. z myślą o wypełnieniu "luki" w kształceniu artystycznym i kulturoznawczym dorosłych na poziomie szkoły policealnej i pomaturalnej. Adresatami pomysłu byli nie tylko aktualni absolwenci szkół średnich, ale również instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego od wielu lat pracujący w placówkach kultury, jak również dojrzali miłośnicy kultury i sztuki.

Pomysłodawcą i właścicielem Szkół jest Jerzy Wykowski - nauczyciel, absolwent filologii polskiej WSN w Gdańsku i WSP w Opolu. Od 1997 r. do 30 lipca 2003 r. obowiązki wicedyrektora pełnił Paweł Kośla - nauczyciel, absolwent animacji społeczno-kulturalnej w zakresie tańca WSP w Zielonej Górze.Od 1 marca 2007 r. funkcję dyrektora pełni Joanna Hnatyszyn - ekonomista, absolwentka zarządzania i marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego.Od 1 paĽdziernika 2007 r. obowiązki wicedyrektora pełni Kamila Banaś - pedagog, absolwentka pedagogiki rewalidacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od listopada 2000 r. Szkoły wydają internetowy periodyk kulturoznawczo-metodyczny ART-GRAF.

Organ prowadzący

Od 28 września 1994 r. do 30.04.2007 r. organem prowadzącym była osoba fizyczna - Jerzy Wykowski, od 1 maja 2007 r. organem prowadzącym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie:

Szkoły Artystyczne TOP-ART. Spółka z o.o.

70-201 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 14

nr KRS 0000277222 SˇD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SˇDOWEGO z dnia 26.03.2007 r.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50.000,00 ZŁ

REGON: 320341667

NIP: 8522503164

Siedziba szkół

Pierwsza siedziba Szkół mieściła się w Ośrodku dla Dzieci Niedosłyszących, a od września 1995 r. do grudnia 1999 r. w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Nowy rok kalendarzowy Szkoły rozpoczęły we własnym lokalu przy ul. S. Wyszyńskiego 14. Szkoły posiadają specjalistyczne pracownie, w tym między innymi: multimedialną, atelier, laboratorium fotograficzne, pracownię graficzną (komputerową), pracownię plastyczną i salę baletową.

 

 

STRUKTURA :

Policealne Studium Plastyczne

Policealne Studium Wokalne

Pomaturalne Studium Animatorów Kultury

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Pedagogika Tańca

Małe Formy Teatralne

Galeria Fotart

 

Szkoły Artystyczne TOP-ART - Animacja Społeczności Lokalnych, Dekorowanie Wnętrz, Fotografia, Galeria Fotograficzna Fotart, Kultura, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Piosenkarstwo, Plastyka, Policealne Studium Plastyczne, Policealne Studium Wokalne, Studia Podyplomowe, Studia Podyplomowe Taniec, Studium Policealne, Szkoła Plastyczna Szczecin, Szkoła Plastyczna Zachodniopomorskie, Sztuka, Taniec, Techniki Graficzne, Top-art, Wokal, Szczecin, województwo zachodniopomorskie